PREZES KLUBU:

Pani Agnieszka Janaszek

WICEPREZES KLUBU:

Pan Michał Guba

MANAGER:

Pani Violetta Omiecińska